By - admin

Wat is het Bureau Kredietregistratie?

Het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel is een organisatie die alle leningen van particulieren in heel Nederland bijhoudt en in een database plaatst. Deze database is toegankelijk voor kredietverstrekkers. Zij kunnen een toets aanvragen als ze van iemand een verzoek voor een lening krijgen. Ze ontvangen dan een overzicht van de schulden van deze persoon, en ook of er achterstanden zijn in de aflossing daarvan. Zo kan eenvoudig worden beoordeeld of het verantwoord is om iemand geld te lenen.

Hoe wordt een aanvraag voor een lening getoetst?

Een aanvraag voor een lening wordt door de kredietverstrekker getoetst. Deze mag daar zijn eigen criteria voor gebruiken. Geld lenen moet verantwoord zijn, oftewel de ontvanger van het krediet moet in staat zijn om aan zijn aflossingsverplichting te voldoen zonder in de problemen te komen. Daarom wordt een toets gedaan op basis van het inkomen en de overige schulden. Als die gunstig uitpakt dan kun je een geldlening krijgen. Als dat niet zo is dan wordt je verzoek afgewezen of kun je een lager bedrag lenen.

Kan ik een lening aanvragen als ik al schulden heb?

Wil je een lening aanvragen dan worden de schulden die je al hebt bij de aanvraag meegenomen. Bedenk dat ook schulden die je misschien niet echt hebt mee kunnen tellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een creditcard met een bepaalde bestedingslimiet of een doorlopend krediet dat je bij lange na niet geheel hebt opgenomen. Ook een abonnement voor een mobiele telefoon kan meetellen als schuld. De schulden worden afgezet tegen je inkomen en op basis daarvan wordt een beslissing genomen over de aanvraag van je lening.

Kan ik ook zelf mijn gegevens opvragen bij het BKR?

Als je benieuwd bent hoe jij bij het BKR geregistreerd staat dan kun je ook je eigen gegevens opvragen. Je moet deze wel kunnen ‘lezen’, omdat er vaak met afkortingen wordt gewerkt. Deze staan op de website van het BKR uitgelegd. Als je een achterstand in de aflossing hebt dan staat er een A achter de desbetreffende lening. Deze A blijft ook nog een aantal maanden staan als je de achterstand inmiddels hebt ingelopen. Een A melding kan uiteraard van negatieve invloed zijn op een nieuwe lening aanvraag. Als je van mening bent dat er onterecht een achterstand wordt gemeld op een bepaalde lening dan kun je hiertegen bij het BKR bezwaar maken. Als je kunt aantonen dat er al langere tijd geen achterstand in de betaling is kan de melding worden verwijderd.

 

Let op: Het lenen van geld kost u geld. Lees eerst de financiële bijsluiter. Geld lenen doet u op eigen risico. Aan dit sponsor-artikel kunnen geen rechten worden ontleend.